Skip to content Skip to footer
0 items - $0.00 0

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Udostępnij dalej:

Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest kierowany pacjentom wymagającym całodobowej, troskliwej opieki i pielęgnacji, którzy przebyli ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już hospitalizacja, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności (np. po udarach, wylewach lub w chorobie zwyrodnieniowej stawów) oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają systematycznego nadzoru lekarskiego, i całodobowej profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitacji. Pacjenci są pod stałą opieką pielęgniarską i lekarską, dodatkowo wzbogaconą o zabiegi z zakresu rehabilitacji dobrane indywidualnie dla każdego Podopiecznego. Oferujemy pobyty dofinansowane przez NFZ oraz komercyjne.
Zapewniamy opiekę psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego. Oferujemy pokoje dostosowane do potrzeb zdrowotnych pacjentów. Naszym celem jest poprawa całościowa stanu zdrowia naszych podopiecznych, dlatego też starym się otwierać kolejne skrzydła budynku w celu podniesienia standardów opieki całodobowej.

Opieka nad osobami w stanie apalicznym to sprawowana przez wykwalifikowane pielęgniarki pielęgnacja ciała, zapobieganie odleżynom oraz odżywianie adekwatne do stanu zdrowotnego (odżywki wysokobiałkowe), zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia.

Rehabilitacja pozwala na stopniową i indywidualną poprawę funkcji życiowych i jak najlepsze przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie z dysfunkcjami wynikającymi z choroby.    Najbardziej specyficznym oddziaływaniem jest wielozmysłowa stymulacja, która pozwala na diagnozowanie stopnia świadomości.

Celem terapii logopedycznej jest zabezpieczenie przed wykształceniem się wadliwych nawyków ruchowych narządów mowy, poprawa mimiki, likwidacja dysfagii, zmniejszenie nadwrażliwości okolic twarzy i jamy ustnej oraz poszukiwanie sposobów nawiązania komunikacji pozawerbalnej.

Długość pobytu w zakładzie jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny w skali Barthel.

Zobacz również:

Cart0
Cart0
Cart0