Skip to content Skip to footer
0 items - $0.00 0

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Udostępnij dalej:

Rejestracja do poradni pod numerem telefonu 81 464 31 58 (nowy numer stacjonarny do naszego Hospicjum) w dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00

Rejestracji dokonuje się na podstawie:

skierowania, wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty,
dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie chorego, które uprawnia do korzystania ze świadczeń refundowanych przez NFZ, np. legitymacja rencisty/emeryta
dodatkowo może być wymagane zaświadczenie o zakończeniu leczenia przyczynowego
Poradnia Medycyny Paliatywnej obejmuje swoją opieką osoby chorujące na postępujące choroby, nie poddające się leczeniu przyczynowemu. Zastosowanie ma tabela z rozpoznanymi wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakładce głównej Hospicjum

Poradnia jest czynna w ustalonych dniach tygodnia w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, tak aby niesamodzielny chory mógł być przywieziony na poradę przez pracującego opiekuna albo taki chory, który na skutek dolegliwości chorobowych, powoli w ciągu dnia osiągając maksymalną dzienną aktywność, mógł wybrać porę odpowiednią dla siebie.

Celem zagwarantowania najwyższej jakości usług medycznych w Poradni, chorzy umawiani są na konkretną godzinę, zapraszani są na spotkanie wraz z osobą bliską, z kimś z rodziny kto pomoże słuchać, pamiętać czy odpowiadać na pytania medyków.

Chorzy przygotowując się do spotkania ze specjalistami medycyny paliatywnej, proszeni są skompletowanie dokumentacji medycznej dotyczącej procesu diagnostyki i leczenia jak np. wypisy szpitalne, wyniki badań np. HIST -PAT oraz wynotowanie w procesie kilkudniowej obserwacji nurtujących ich pytań, spisania problemów towarzyszących w czasie choroby i stosowanej farmakoterapii. Informacje istotne do zaplanowania procesu terapeutycznego powinny zawierać, oprócz bieżących wskazań innych lekarzy (pod których opieką chory zostawał w ostatnim czasie), również dokumentację oraz istotne informacje z życia chorego mające związek z jego zdrowiem.

W Poradni Medycyny Paliatywnej pracują specjaliści:

  • lekarz posiadający specjalizację z medycyny paliatywnej
  • pielęgniarka, specjalistka opieki paliatywnej, do których można zwrócić się o pomoc nawet 2 razy w tygodniu
  • psycholog, który jest terapeutą pacjenta oraz jego bliskich
  • fizjoterapeuta, który ustali proces usprawniania chorego

Do Poradni zapraszamy te osoby, które:

  • zakończyły leczenie przyczynowe, dla których wyczerpane zostały możliwości terapeutyczne oferowane przez onkologów
  • są w oczekiwaniu na kolejne etapy złożonego leczenia i jednocześnie nie są w trakcie szpitalnej hospitalizacji
  • osoby, dla których leczenie zachowawcze jest jedyną możliwą formą leczenia

Zobacz również:

Cart0
Cart0
Cart0