Skip to content Skip to footer
0 items - $0.00 0

Gdzie pomagamy

Udostępnij dalej:

Staramy się świadczyć opiekę dla osób potrzebujących, nie ograniczając się do terytorium powiatu czy województwa. Jednak część zakresu świadczeń powoduje, że jesteśmy związani z miejscem prowadzenia świadczeń.

W ramach opieki w Hospicjum Stacjonarnym, Poradni Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego świadczymy opiekę ogólnopolską.
Natomiast świadczenia w hospicjum domowym skupiają się na świadczeniach na terenie powiatu ryckiego.

Pielęgniarska Opieka długoterminowa odbywa się na terytorium Dęblina

Zobacz również:

Cart0
Cart0
Cart0