Skip to content Skip to footer
0 items - $0.00 0

Wolontariat

Udostępnij dalej:

Twoja pomoc jest potrzebna drugiemu człowiekowi.
Pomyśl, że właśnie dzięki Tobie świat może stać się lepszy.
Uwierz w siebie, to co robisz jest szczególne!

WOLONTARIAT AKCYJNY

Wolontariuszem akcyjnym może zostać KAŻDY niezależnie od wieku, wykształcenia czy przekonań. Taki wolontariusz nie pomaga bezpośrednio przy pacjentach, wykonuje natomiast czynności wspomagające codzienne funkcjonowanie Hospicjum. Pomoc wolontariusza akcyjnego jest szczególnie przydatna podczas wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych, może on zająć się wtedy np. przygotowaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych, zbiórką pieniędzy na rzecz Hospicjum, pomocą w administracji, organizacji czy pracach w ogrodzie.

A W ZAMIAN dostajesz przede wszystkim

  • możliwość ofiarowania bezinteresownej, potrzebnej drugiemu człowiekowi pomocy, oraz
  • Zapewnienie bezpiecznych warunków spełniania zadań
  • Poznanie nowych, ciekawych ludzi
  • Uzyskanie dodatkowych umiejętności
  • Zaświadczenie o działalności na rzecz Hospicjum
  • Pokrycie kosztów podróży służbowych
  • Zapewnienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków
  • Refleksja nad sensem życia, chorobą i przemijaniem

WOLONTARIAT MISYJNY

To praca na oddziale. Wolontariusz jest przeszkolony z zakresu opieki nad osobą chorą, niesamodzielną i przygotowany na wspieranie pacjenta oraz jego bliskich. Do jego zadań należy m.in. pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, towarzyszenie pacjentowi i jego rodzinie. Zakres wsparcia zawsze wynika z aktualnych potrzeb pacjenta. Wolontariusz opiekuńczy organizuje czas wolny Pacjentom poprzez terapie zajęciowe, wspólne rozmowy, czytanie książek, prasy, wspólne spacery czy modlitwę.

WOLONTARIAT MISYJNY

Zobacz również:

Cart0
Cart0
Cart0