Skip to content Skip to footer
0 items - $0.00 0

Udostępnij dalej:

Ty też możesz pomóc!

1,5% odpis podatku dochodowego

HOSPICJUM – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - KRS 000000249672

Przekazanie 1,5% podatku dochodowego w zeznaniu rocznym PIT
Wniosek o przekazanie 1,5% podatku znajduje się w zeznaniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38 na końcu formularza. Aby przekazać 1,5% podatku na rzecz HOSPICJUM należy w zeznaniu rocznym PIT wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) – w formularzu znajduje się odpowiednia rubryka

6% Darowizna PIT
Przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe HOSPICJUM w ramach odliczenia 6% dochodu, wykazując darowiznę w zeznaniu PIT
Osoba przekazująca darowiznę pieniężną na rzecz HOSPICJUM może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu PIT w ramach limitu 6% dochodu.
Uwaga! Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego.

10% Darowizna pieniężna CIT
Przekazanie darowizny pieniężnej na konto bankowe HOSPICJUM w ramach odliczenia 10% dochodu, wykazując darowiznę w zeznaniu CIT
Przedsiębiorca przekazujący darowiznę pieniężną na rzecz HOSPICJUM może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu CIT w ramach limitu 10% dochodu.
Uwaga! Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego.

10% Darowizna rzeczowa CIT
Przekazanie darowizny rzeczowej (sprzęt medyczny, wyposażenie) dla HOSPICJUM i w ramach odliczenia 10% dochodu, wykazując wartość darowizny w zeznaniu CIT
Przedsiębiorca przekazujący darowiznę rzeczową na rzecz HOSPICJUM i może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu CIT w ramach limitu 10% dochodu. Warunkiem koniecznym skorzystania z odliczenia tej darowizny jest dokument określający jej wartość finansową oraz uzyskanie oświadczenia HOSPICJUM o uzyskaniu darowizny rzeczowej.

Darowizna rzeczowa z odliczeniem VAT
Przekazanie przez producenta darowizny rzeczowej (sprzęt medyczny, wyposażenie, produkty) dla HOSPICJUM w ramach odliczenia VAT
Przedsiębiorca, będący producentem danych towarów może przekazać je bez wynagrodzenia, w ramach darowizny rzeczowej (dostawa towarów), z przeznaczeniem na działalność HOSPICJUM. Taka darowizna stanowi bezpośrednio koszt uzyskania przychodu oraz podlega zwolnieniu z VAT zachowaniem prawa do odliczenia VAT naliczonego. Darowizna musi być udokumentowana.

Zobacz również:

Cart0
Cart0
Cart0